Menu Zavřeno

Kurz zimní semestr

Program:

 • Úvod do modelování s použitím sádrového modelu
 • Modelování portrétu
 • Modelování figury
 • Modelování volné kompozice
 • Řezbování ve dřevu
 • Tvorba v kameni
 • Formování a lití do cínu

Kurz letní semestr

Program:

 • Modelování portrétu
 • Modelování figury
 • Modelování volné kompozice
 • Řezbování ve dřevu
 • Tvorba v kameni
 • Formování a lití do cínu

Kurz probíhá v sochařském atelieru vybaveném pro uvedené činnosti a je svou variabilností určen pro začátečníky i pokročilé. Je možno jej brát jako rozšíření znalostí a dovedností , přípravu na školu uměleckého zaměření, jako úvod do sochařství, nebo prostě jako relax.

Kurz probíhá v sochařském atelieru vybaveném pro uvedené činnosti a je svou variabilností určen pro začátečníky i pokročilé. Je počítáno s mezinárodní účastí, a proto je podle zájmu plánována i návštěva galerií a muzeí.

Termín: dle domluvy

MístoPanenské Břežany, Strmá 33

Autobusem 373 od metra Kobylisy, stanice U zámku

Autem po teplické dálnici 8 km za Tesco Letňany odbočka  Klíčany, Panenské

Termín: dle domluvy

MístoPanenské Břežany, Strmá 33  (Ubytování je možné přímo v ateliérovém domě.)

Autobusem 373 od metra Kobylisy, stanice U zámku

Autem po teplické dálnici 8 km za Tesco Letňany odbočka  Klíčany, Panenské

Cena: 2.400 Kč za deset tříhodinových setkání, popř. individuálně 80 Kč/hod

Cena: 6.900 Kč – zahrnuje kursovné, ubytování, použitý materiál a nástroje.

Teambuilding – sochy z kamene a hlíny

Podle varianty celkového kurzu se odvíjí i variantní řešeni kreativity

Jedna se o skupinu 36 lidi, kteří v rámci konference mají vyhrazeny 2 – 3 hodiny na kreativitu. Zadaný cil – vytvořit dvě kamenné sochy na dané téma. Proces tvorby spočívá v kresbě návrhu, zhotoveni hliněného modelu, zhotoveni kamenné skulptury na základě kresby a modelu. Krátká společná diskuse o tématech, variantách a rozděleni do týmů. Cela skupina se rozdělí do 6 týmů po 6 účastnících. Dva týmy zpracovávají prvotní návrhy kresbou. Současně další dva týmy již mohou zpracovávat návrhy jako hliněný model. Kooperuji. Zbyle týmy mezitím připravují kameny po technické stránce – např. podstavec, a pak přechází k modelaci v kameni. Stále kooperuji jak ty tři týmy tvořící první motiv, tak i týmy tvořící druhý, související, motiv. Výsledkem pak bývají dvě hliněné a dvě kamenné sochy, které si většinou odvezou ukázat či vystavit ve firmě. Na závěr kurzu lze uspořádat vernisáž, anebo dražbu v kasinu
Jedná se o skupinu 120 lidi a mají celodenní kurs s 10 různými aktivitami. Jedna z nich je sochařská tvorba. Cíl je obdobný – dvě kamenné sochy na dané téma, metoda je trochu odlišná v tom, ze se na sochách jednotlivé týmy postupně střídají, takže dílo je výsledkem celo týmového diferencovaného snaženi. Zřídí se dvě stanoviště, neboli dvě časová zastaveni ( zastaveni na asi 1hodinu). První stanoviště se dvěma stolky na modelování v hlíně slouží ke zhotoveni návrhu, modelu v hlíně. 12 členná skupina se rozdělí na dva 6 členné týmy . Ty sice nezávisle modelují na dvou modelech, které ale spolu souvisí, takže kooperují. Po hodině se oba týmy přesunou na další stanoviště se dvěma stolky na kámen, a to co si natrénovali modelováním v hlíně, nyní kamenickým způsobem uplatní v kameni. První týmy mají důležitý úkol dobře sochy promyslet a rozvrhnout, neztrácet se v detailech. Poslední týmy už mají kompozici navrženu, jejich úkolem jsou dokončovací detaily.
Jedna se o 60 lidi, Zaměřeni kurzu je spise fun. Cílem není tmeleni ale spise poznání nových aktivit a rozvoj kreativity. 5 skupin po 12 lidech má pět různých aktivit z nichž jedna je sochařská tvorba. Zřídí se stanoviště s 12 stolky umístěnými v kroužku. Dané téma je např. zhotoveni Maskaronu – masky na dané téma. K dispozici jsou různé předlohy a obrázky. Modeluje každý sám za sebe, s tím že inspirací a zábavou jsou i práce ostatních, které můze sledovat. Za 1,5 hodiny lze hliněnou masku vymodelovat a ze zadní strany vydlabat. Po jednodenním zaschnuti lze dílko transportovat domu a bud ponechat pouze vyschlé, anebo nechat vypálit. Na podobném principu lze tvořit i drobné kamenné sošky. Na závěr kurzu lze uspořádat výstavku s vernisáží.

Teambuilding – pískové sochy

Jedna se o skupinu např.30 lidi. Mezinárodni konference v Praze a okolí. Vícedenní program s různými aktivitami. Jedna z nich je v současnosti velmi populární tvorba v písku. Místo konáni aktivity: atelier v Panenských Břežanech u Prahy. První den rozdělení do tří 10 členných týmů. Sestaveni tří forem. Dusání speciálního sochařského písku do formy za účelem zhotoveni tzv.hardpack. Dva zvolení kompaktují šlapáním uvnitř formy. Tři silní postupně přidávají písek lopatou. Jeden postupně zvlhčuje písek ve formě vodou z hadice. Čtyři další mezitím kreslí návrh na dané téma a modelují hliněný model . Během asi tříhodinové aktivity se dokola prostřídají a vyzkouší si tak všechny činnosti a podílí se na kvalitě vydusaného bloku i hliněného modelu stejnou měrou. Pravděpodobně také trochu závodí s dalšími dvěma skupinami a hecuji se kritickými poznámkami. Pohoda když je slunce. Jde to ale i pod střechou když zaprší. Po vydusání bloku si dají kafičko a něco dobrého, posedí a poklábosí nad zhotovenými modely, a je pro dnešek hotovo. Druhý den voda z písku mezitím odtekla, takže lze formy rozebrat a pustit se do carving. Modely zaschly, takže jsou dobře transportovatelné. Hardpack má pevnost měkkého pískovce. Lze jej řezat ostrou lopatou, zednickou lžící, špachtlí, očkem, škrabkou, lanzetou. Detaily mohou být velmi jemné a v slunci kontrastní. Socha z hardpack staticky unese svislou plochu i malý převis, overhang. Na statiku se musí myslet při velkém převisu, nebo průrazu, cutthrough. Když se to s odvahou přežene, můze dojit k sesuti, zborcení, colapsing, i v tom je ale ta písková filosofie. Bloky jsou dostatečně veliké nato, aby na nich mohlo kooperovat i všech 10 lidi, pokud ovšem mezitím neodpočívají, nehledají inspiraci, či zrovna nepozorují pokusy sousedů. Je fajn, když zvoleny leader umí tým směřovat a korigovat. Výsledkem jsou tři hliněné modely určené k případnému vypálení, nebo odliti do sádry v případné další etapě , fotografie a video ze řezáni tří pískových skulptur, společná fotka v popředí skulptur na zvolené téma, ale především ojedinělý zážitek z nezvykle činnosti socháni velké věci v týmu.

Teambuilding – sněhové sochy a ledové sochy

Jedná se o skupinu 100 lidi. Konference na horách. Volba různých aktivit. Jedna třetina si zvolí sochání. První večer se celá skupina zúčastní víceméně sportovně tvůrčí aktivity – štafetově se vydusá sníh do dřevěné formy. V týmu tři hráči lopatami nakládají sníh do formy, kde jeden zvolený šikula nohama sníh kompaktuje, zatímco dva další nosí v kyblíku vodu na prolévání. Pečlivost v sestavení formy, výběru bílého kyprého sněhu, důkladném kompaktovani a prolévaní se projeví druhý den po otevření formy. Více tvůrčí aktivita druhého dne spočívá v modelování přípravného návrhu – hliněný model. Poté se aktivita přesune outdoor k vydusaným sněhovým kvádrům. Každý tým by si měl vzít kvádr, který si předchozí den vydusal. Řeže se na základě zkušenosti při zpracování modelu . Dláta, špachtle, škrabky. Výsledkem je galerie sněhových skulptur na viditelném miste u chaty a galerie hliněných modýlků. Večerní vernisáž , nebo dražba.
Sněhové bloky se dají také předem připravit v týmu organizátorů a na účastníky pak zbude jen ten Carving. Nevýhoda je, ze si to neužijí od počátku, výhoda je v klidnějším a tak pečlivějším provedeni bloku. Galerie soch pak může byt rozsáhlejší. Počet účastníků větší.
Kurz v zimě, ne na nepřístupných horách, ale ve středisku s přístupem autem. Venku teplota kolem 0. Led v blocích 100x50x25cm lze dopravit v tepelně izolačním obalu. Skupina se rozdělí do čtyřčlenných týmu. Zpracování hliněných modelů je aktivita předcházející. Led se rozbalí těsně před zahájením carving. Velmi ostrá dláta, zubáky, pilky. Výsledek: galerie hliněných modýlků a galerie ledových skulptur na viditelném miste. Výhoda : jedna se o velmi atraktivní a moderní činnost s efektním výsledkem. Nevýhoda spočívá ve vyšších nákladech především na led a v užití speciálních ostrých nástrojů.
Mezinárodni konference v zimě v Praze. Asi 20 účastníků projeví zájem o nabízenou aktivitu socháni v ledu. Místo konání: atelier v Panenských Břežanech u Prahy. Pět týmu po čtyřech účastnících, 5 bloku ledu 100x50x25. Dvou až čtyřhodinová aktivita. Výhodou je technické zázemí v atelieru. Výsledek: Hliněné modely, fotky a videa, ojedinělá zkušenost.